مختصری از من

پرسنل جویای کار مناسب و با در آمد متوسط دنبال محیط امن کاری و کار معقول

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1385
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش هنرستان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  سایت دیوار
  کارشناس و ناظر تایید
 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت زیبا موج نوین
  منشی
 • اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت رایان ارتباط فکور
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر و منشی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • روابط عمومی خوب
 • فن بیان خوب
 • ظاهر آراسته و معقول
 • متعهد به کار
 • انجام اموره محوله

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: WORD - EXCEL - WINDOWS - MAIL

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: WORD - EXCEL - WINDOWS - MAIL
https://.com