مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد فیزیک
  گرایش هسته ای /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی فیزیک
  گرایش هسته ای /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 13

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان
https://.com