مختصری از من

بسیار علاقمند به پیشرفت در کار و کار تیمی میباشم

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی فیزیک مهندسی
  گرایش حالت جامد /دانشگاه صنعتی قم / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  معلم زبان
  منابع انسانی و آموزش/ اموزش زبان انگلیسی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: photoshop

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک: photoshop
https://.com