مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش سخت افزار /دانشگاه ابرار

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  بیمه ایران
  کارمند اداری
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۸
  شرکت پادسمان پارس
  مدیر اجرایی

دانش تخصصی

 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی verilog
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MBTI (شخصیت شناسی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • گریم
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Education (آموزش)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی verilog
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MBTI (شخصیت شناسی)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • گریم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com