مختصری از من

من با توجه به آشنایی به سیستم به روز انبار و تسلط به انبارداری قدیمی و نوین
و با توجه به رشته تحصیلی در صورت ایجاد یک فرصت شغلی و موقعیت خوب
قادر به این امر هستم که از بدترین انبارها در هر ابعادی بهترین انبار ایجاد کنم .

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه نجف آباد / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دژدیس سپاهان
  مالی و حسابداری/ انباردار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر-انباردار-

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو نرم افزار نوآوران
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کامپیوتر-انباردار-
https://.com