مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 16.61

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com