مختصری از من

دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مدیریت دولتی, گرایش تحول

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت دولتی
  /دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  دفتر بیمه آسیا
  مسئول دفتر/ متصدی بیمه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com