مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1394
  کارشناسی مدیریت کسب و کار (MBA)
  گرایش عمومی /دانشگاه شهید بهشتی
 • 1375 تا 1381
  کارشناسی متالورژی صنعتی
  /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  دیر گدازهای آتور
  بازاریابی و فروش/ کارشناس ارشد فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Ms Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com