مختصری از من

آشنا به کامپیوتر واینترنت،دوره حسابداری پیشرفته بازار کار به همراه نرم افزارهای هلو ورافع رو گذراندم،همچنین پروژه های مختلف حسابداری را انجام دادم که معادل یکسال سابقه کار دریافت کردم....
اینجانب فردی متاهل و محجب، منظبط، باحوصله وعلاقمند به کار هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور اردبیل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  گذراندن دوره حسابداری پیشرفته بازار کار ونرم افزارهای هلو ورافع
 • 1384
  گذراندن دوره آموزشی حسابداری پیشرفته بازار کار ودوره نرم افزارهای هلو و رافع

زبان

 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com