مختصری از من

چند ویژگی بارز من که می تواند در پیشبرد اهداف سازمانی شما مفید باشد روحیه بالای تیمی و توان حل مسئله من است.
شخصیت خودانگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تاکنون در دستاوردهای من بسیار مؤثر بوده و عامل مهمی که توان مضاعفی در این زمینه به من می دهد علاقه مندی بالای من به ترفیع جایگاه شغلی است.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
  /دانشگاه گیلان / معدل 185

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کادر اجرایی در برگزاری همایش ها و کنفرانس ها و هماهنگی کلیه امور مربوطه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تایپ سریع فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیگیر و برنامه ریز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی مدیریت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ سریع فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیگیر و برنامه ریز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی مدیریت و اجرا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com