مختصری از من

بیش از 500 ساعت دوره های آموزشی گذرانده شده همراه با گواهی های آموزشی
مرتبط با سیستم های مديريت کيفيت ، مديريت زمان ، 6سیگما ، فنون حل مسئله و ...

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد واحد قزوین / معدل 16.37

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  میل لنگ سازان
  مهندسی صنایع/ مدیر کیفیت و برنامه ریزی
 • تیر ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۳۹۲
  پارس میل لنگ
  مهندسی صنایع/ مدیر تضمین کیفیت و انبارها

پروژه ها

 • ISO/TS16949:2009 , ISO9001:2008
  مدیر پروژه

  توضیحات: استقرار و دريافت گواهينامه سیستم مديريت کيفیت برای شرکت پارس ميل لنگ ( ISO/TS16949:2009 , ISO9001:2008 از TUV آلمان -
  استقرار الزامات ساپکو و مگاموتور و رنو پارس)
  استقرار و دريافت گواهينامه سیستم مديريت کيفیت برای شرکت ميل لنگ سازان(
  -استقرار الزامات ساپکو ISO/TS16949:2009 , ISO9001:2008 از IMQ ایتالیا )

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 9001, ISO TS16949
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • ابزار های مهندسی و کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • • نرم افزار های تحلیل آماری شامل minitab , spss
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ISO 9001, ISO TS16949
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • ابزار های مهندسی و کنترل کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Statistical analysis (تحلیل های آماری)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com