مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران / معدل 17.78
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی فیزیک
  /دانشگاه محقق اردبیلی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کانون تبلیغاتی سرای
  بازاریابی و فروش/ مشاور
 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دانشگاه پیام نور
  مدرس
 • تیر ۱۳۹۱ تا بهمن -۱
  بیمه نوین
  منابع انسانی و آموزش/ ارشد آموزش و فروش
 • مرداد ۱۳۸۶ تا بهمن -۱
  کانون فرهنگی و هنری تسنیم
  مدیر عامل

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس در دانشگاه پیام نور بعنوان استاد مدعو (سه ترم) مقاله ملی با عنوان " بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کا با استفاده از رویکرد شبکه ی عصبی"

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • لیزرل (Lisrel)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول و فنون مذاکره
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com