مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد شيمي
  گرایش تجزيه /دانشگاه دانشگاه‌ آزادراه / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۵
  سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي
  مهندسی شیمی/ كارشناس راه

پروژه ها

 • 1394
  موضوع پايان نامه بررسي خواص سلواتوكروميك وانحلال ترجيحي پارانيتروآنيلين در سيكلوهگزان بااتانل وايزوبوتانل

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  20% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • موضوع پایان نامه بررسی خواص سلواتوکرومیک وانحلال ترجیحی پارانیتروآنیلین در سیکلوهگزان بااتانل وایزوبوتانل
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com