مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش باغبانی /دانشگاه مهرگان محلات / معدل 15

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  اندیشه کامپیوتر
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • شهریور ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  شهرداری منطقه 2
  مسئول دفتر/ نماینده مالی
 • شهریور ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۳
  شهرداری منطقه 14
  مسئول دفتر/ نماینده مالی
 • مرداد ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  شرکت مدنو
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر و مدیر داخلی
 • مرداد ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۲
  شرکت ایده نگار
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDLدرجه 1 و 2 ، تایپ ده انگشتی ، مکاتبات اداری، آشنایی با نرم افزار حضور و غیاب جهان گستر،

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDLدرجه 1 و 2 ، تایپ ده انگشتی ، مکاتبات اداری، آشنایی با نرم افزار حضور و غیاب جهان گستر،
https://.com