مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران-عمران
  گرایش عمران /دانشگاه موسسه آموزش عالی غیر دولتی کرمان - کرمان / معدل 13.5

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  پیمانکاری
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس اجرا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با دوربین نقشه برداری - آشنایی با نرم افزارAutocad - آشنایی و کار با نرم افزار زمان بندی و کنترل پروژه ms project
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزارAutocad -ms project -Word-Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با دوربین نقشه برداری - آشنایی با نرم افزارAutocad - آشنایی و کار با نرم افزار زمان بندی و کنترل پروژه ms project
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com