مختصری از من

علاقه هر فرد اولین فاکتور برای ساخت کاری خوب و مثبت است و فقط در صورت عشق و علاقه به آن کار این امر امکان پذیر است دلسوزی هم کاری مسئولیت پذیری و از خود گذشتگی فقط در سایه علاقه ایجاد میشود و علاقه ی من به هنر باعث شده در این راه دنبال افزایش کارایی و توانایی خود باشم و این فرصت که پیش آمده برای من بسیار با ارزش است امیدوارم به آنچه خود و گروهی که خواستار کار با آنها هستم برسم

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1396
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش مخازن نفت و گاز /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران / معدل 14

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عکاسی _ هنر های تجسمی _ ورزش رزمی _ فعالیت های هنری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com