مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۴
  نمایشگاه بین المللی تهران
  مالی و حسابداری/ مدیر سالن

  توضیحات: مدیریت نمایشگاه های ساختمان ونفت.لوستر......

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس خصوصی دروس حسابداری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • انجام ام.ر نمایشگاهه

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ریاضیات مالی در اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com