مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه غیرانتفاعی / معدل 13.8

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت پیمانکاری ساختمان
  مهندسی برق/ به عنوان ناظر کار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • دارای مدرک فنی حرفه ای بین المللی HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com