مختصری از من

فعال
روابط عمومی قوی
علاقمند به کار گروهی
مسئولیت پذیر

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسي شهرسازي
  /دانشگاه موسسه آموزش عالي طبري / معدل 15

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com