مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1394
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / معدل 12.49

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزش الکترونیکی مایکروسافت- اکسل
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Aspen Plus
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com