مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی تصویزسازی
  گرایش گرافیک /دانشگاه حکیم ناصرخسرو / معدل 18.86

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دفتر پیشخوان دولت
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۴
  آنوزشگاه درسی
  امور دفتری و مسئول ثبت نام

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی گرافیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: گرافیک
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CorelDRAW
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe InDesign
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی گرافیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: گرافیک
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com