مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  دیپلم حسابداری

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  تراز حساب ایرانیان
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

  توضیحات: سابقه کار مرتبط.کمک حسابدار.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • هلو.رافع 7.مالیات.حقوق و وستمزد.word.excell.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com