مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد عکاسی
  گرایش عکاسی /دانشگاه هنر تهران
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه صنعتی شریف

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  نوین تجارت پارسیان
  نویسنده‌ی تکنیکی/تولید محتوا
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  فروشگاه پیکسل
  نویسنده‌ی تکنیکی/تولید محتوا
 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  عکاس
  هنر/طراحی/ عکاس
 • مهر ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  پترو کیمیاگر راد
  بازرگانی خارجی

دانش تخصصی

 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد عکاسی
 • بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد عکاسی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • عکاسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد عکاسی
 • بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تدریس عکاسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد عکاسی
https://.com