مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش صنعتی /دانشگاه شهید بهشتی

افتخارات

 • 1395
  تاسیس انجمن روشنگران فردای کودک نهادی مردمی برای کودکان کار

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره گذراندم اما امتحان ندادم

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com