مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1387
    کارشناسی شیمی
    گرایش کاربردی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران / معدل 13.2
https://.com