مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد عمران
    گرایش مهندسی و مدیریت ساخت /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 17
https://.com