مختصری از من

من توسعه در پیشرفت شغلی خودم رو در توانمندسازی سازمان ها از طریق توسعه سیستم های مدیریتی و تحقق پتانسیل موجود انها در مسیر تعالی شان می دانم
می دونم که ابزار ها و مدل های متفاوتی مدیریتی برای این کار وجود دارد همواره سعی بر آن داشتم با بروز نگه داشتن خودم در شناخت و کاربرد این ابزار ه و مدل هاا، همیشه بهترین آنها را متناسب با وضعیت کسب و کار شرکت برای بهبود در آن استفاده کنم و همواره از تجویز روش های متداول و یکسان برای سازمان ها خود داری کرده ام .

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  مهندسی، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو)
  مهندسی صنایع/ مدیر سیستم ها و روش ها

  توضیحات: از جمله فعالیت های انجام شده در این شرکت شامل :
  طراحی نظام حاکمیت شرکتی
  پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه و اخذ گواهی ISO IMS
  پیاده سازی مدل تعالی سازمانی و تدوین اظهارنامه جهت شرکت در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی
  طراحی و استقرار مدل تعالی منابع انسانی
  طراحی استقرار مدل مدیریت دارایی ها
  طراحی و استقرار مدل مدیریت ماشین آلات
  طراحی و استقرار مدل هزینه یابی کیفیت
  طراحی و استقرار مدل کنترل هزینه
  طراحی متدلوژی اجرای سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و استقرار دفتر PMO
  اجرای مدیریت استراتژیک بر پایه مدل BSC
  اخذ گواهی ISO IMS جهت شرکتهای زیر مجموعه
  پیاده سازی رویکرد مسئولیت اجتماعی ISO 26000 و تدوین اظهار نامه مسئولیت اجتماعی بر مبنای GRI

 • تیر ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۴
  مدیران کیفیت آریاییها
  مهندسی صنایع/ مدیر پروژه های مشاور سیستم های مدیریتی

  توضیحات: از جمله فعالیت های انجام شده در این شرکت شامل :
  پیاده سازی انواع استانداردهای ایزو در بیش از 50 شرکت منجمله شرکت مدیریت اکتشاف نفت، رایتل، دی، هنزا، محصولات بین المللی پارس، صبا نت، کیانل پانل، جدار پانل، کویرپانل، ارتبطات کوه نور، آبیران، کیمیا فام دارو، بن دژ کاو، مهرفخر آسانکار، تهران بناور ،کابل افشان، روژ کالا، دیهیم فرافن، بهین ارتباط مهر، سیندژ، کوشا معدن، داتک، کنترل سازان پوینده، هرمزان دریاپیما و...

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  برگزاری بیش از 50 دوره ه آموزشی در حوزه سیستم ها مدیریتی سری استاندارد ISO، تکنیک های کیفی و مدیریت استراتژیک به صورت درون سازمانی و یا با همکاری موسسات آموزشی
 • 1391
  چاپ مقاله ارزیابی تکنیک ارزش کسب شده در مقایسه با زمانبندي حاصله در جهت ایجاد DSS در مجله یوروپین ژورنال تحت اعتبار ISI

پروژه ها

 • 1396
  تدوین سند استراتژیک و مدل ارزیابی آن با رویکرد BSC شرکت دی
  مشاور

  توضیحات: آموزش پرسنل کلیدی، تدوین چشم انداز و ماموریت، تدوین اهداف 5 ساله، 3 ساله و سالانه و برنامه تحقق اهداف به همراه شاخص های کیفی ارزیابی میزان پیشرفت آنها

 • 1394
  طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات بر اساس مدل O&M در پتروشیمی کرمانشاه
  مشاور
 • 1394
  تدوین سند استراتژی شرکت آب کوثر 116
  مشاور

  توضیحات: طراحی سیستم مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی آن با رویکرد کارت امتیاز متوازن

 • 1394
  پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 شرکت رویال ساختمان آریا
  مشاور

  توضیحات: آموزش پرسنل کلیدی، تدوین مستندات و پیاده سازی مدل مدیریت پروژه جهت استقرار دفتر PMO

 • 1393
  پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه بر اساس استانداردPMBOK در شرکت هنزا
  مشاور

  توضیحات: آموزش پرسنل کلیدی، تدوین مستندات و پیاده سازی مدل مدیریت پروژه جهت استقرار دفتر PMO

 • 1392
  نظارت عالی سیستم نگهداری و تعمیرات بنادر کل کشور در شرکت هرمزان درپا پیما
  مشاور

  توضیحات: نظارت عالی بر سیستم نگهداری و تعمیرات بنادر و تهیه گزارش عارضه ها و پیشنهاد برای هر بخش

 • 1392
  تدوین اظهارنامه جایزه تعالی صنعت زیرساخت شرکت نورتل
  مشاور

  توضیحات: آموزش پرسنل و مدیران، خودرازیابی بر اساس مدل EFQM و تدوین اظهارنامه جهت سطح تندیس 2 ستاره جایزه تعالی ارتباطات و زیر ساخت

افتخارات

 • 1395
  کسب تندیس طلایی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در سومین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با شرکت رامپکو
  کسب تندیس بلورین جایزه تعالی مدیریت پروژه با شرکت رویال ساختمان آریا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • عضویت در انجمن مشاوران ایران
 • عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران
 • همکاری با دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در برگزاری آموزش ها و ارزیابی ها
 • همکاری با دبیرخانه جایزه تعالی ملی و شرکت مشاوران تدبیر در برگزاری دره های آموزشی و ارزیابی و تعیین مسیر پیشرفت شرکت ها
 • همکاری با مشاور مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در شناسایی و ارزیابی طرح های مسئولیت اجتماعی توسعه مفاهیم و برگزاری همایش های ساالانه
 • همکاری با شرکت همراه مدیریت آرمان (هما) در جهت توسعه مفاهیم مسئولیت اجتماعی در سطح شرکت های ایرانی از طریق برقرای ارتباط با دبیر مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا
 • همکاری با سازمان مدیریت صنعتی در ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهیه نقشه راه جهت پیاده سازی مدل های بهبود فرآیند
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارزیابی و بهبود فرایندها بر اساس مدل CMMI
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM، تربیت ارزیاب مدل تعالی EFQM، تدوین اظهارنامه جایزه تعالی
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • مدیریت آموزشی ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 ,
 • مدیریت استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیاز متوازن BSC
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: سر ممیزی سیستم های مدیریتی HSE تحت اعتبار IRCA
 • مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: سر ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت تحت اعتبار IRCA
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی فرایند با BPMN
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و بهبود فرایندها بر اساس مدل CMMI
  100% Complete
  عنوان مدرک: فراگستر

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • VISIO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • BPMN
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدلسازی فرآیندها با BPMN
 • Bizagi
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: تهیه نقشه راه جهت پیاده سازی مدل های بهبود فرآیند
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها
  100% Complete
  عنوان مدرک: ارزیابی و بهبود فرایندها بر اساس مدل CMMI
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM، تربیت ارزیاب مدل تعالی EFQM، تدوین اظهارنامه جایزه تعالی
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • مدیریت آموزشی ISO 10015
  100% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با سیستم مدیریت آموزش ISO 10015 ,
 • مدیریت استراتژیک
  100% Complete
  عنوان مدرک: برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد کارت امتیاز متوازن BSC
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: سر ممیزی سیستم های مدیریتی HSE تحت اعتبار IRCA
 • مدیریت کیفیت
  100% Complete
  عنوان مدرک: سر ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت تحت اعتبار IRCA
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی فرایند با BPMN
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارزیابی و بهبود فرایندها بر اساس مدل CMMI
  100% Complete
  عنوان مدرک: فراگستر
https://.com