مختصری از من

در زمینه sql server دوره طی کرده ام
و علاقه مند در زمینه برنامه نویسی هستم.
در زمینه های سی شارپ
و asp mvc
و html css Bootstrap
خودم کار کرده ام و در حد متوسط هستم.
دارای کارت پایان خدمت.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی it
  گرایش it /دانشگاه پیام نور شاهین شهر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • برنامه نویسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی سی شارپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTMLCSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی سی شارپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET MVC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET Web Forms
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com