مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه الزهرا (س) / معدل 15.32

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت نگین تجارت (آسان پرداخت)
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • بهمن ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۴
  شرکت گوهر فام (تعاونی خاص ایران خودرو)
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • امور مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری شامل صدور انواع چک , پیگری مستمر صورت وضعیت بانکی و تهیه صورت نقدینگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اعتبارات و ثبت سفارش ها ی گمرکی و خرید های نقدی و اعتباری خارجی و ثبت اسناد مربوطه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارشگری ارزش افزوده فصلی و ثبت در پایگاه اینترنتی سازمان دارایی کشور
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار , فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • چارگون
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امور مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق و دستمزد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری شامل صدور انواع چک , پیگری مستمر صورت وضعیت بانکی و تهیه صورت نقدینگی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اعتبارات و ثبت سفارش ها ی گمرکی و خرید های نقدی و اعتباری خارجی و ثبت اسناد مربوطه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارشگری ارزش افزوده فصلی و ثبت در پایگاه اینترنتی سازمان دارایی کشور
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار , فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com