مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه شیخ بهایی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شهرداری
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ سرپرست و روابط عمومی

  توضیحات: مسئولیت ۲جشنواره سیب و استند اپ کمدی شهرداری اصفهان را بر عهده داشتیم.(کار به صورت گروهی بوده)

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پایان نامه و تحقیقاتم در مورد شاخه ای از داده کاوب به نام وب کاوی بوده است

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فناوری و اطلاعات
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  40% Complete
  عنوان مدرک: اموزش تحت نظر دانشگاه شیخ بهایی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فناوری و اطلاعات
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس
https://.com