مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه علم و صنعت / معدل 17.56

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
  چشام
  مهندسی صنایع/ کارشناس فنی

  توضیحات: شرکت چشام شرکت مشاوره ای می باشد که به عنوان نماینده ای از چندین شرکت خارجی مانند HSS,ITALFLUID,4U و ... در زمینه های مختلفی همچون نفت و گاز، راه و تونل، ساختمان سازی به ارائه خدمات می پردازد. مسئولیت ها و وظایف اینجانب در این شرکت تا کنون به شرح زیر می باشد:
  • همکاری در تدوین برنامه های استراتژیک شرکت که شامل موارد زیر می باشد:
  1. تعریف ماموریت و چشم انداز سازمان
  2. تحلیل های محیطی و داخلی سازمان و ترسیم ماتریس SWOT
  3. تعیین موقعیت سازمان در فضای ماتریس BCG
  • امکان سنجی اجرای پروژه ها در مناطق مورد نظر
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • - مدل تعالی سازمان EFQM از شرکت توف نورد ایران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • امکان سنجی پروژه ها با استفاده از نرم افزار COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft office (Word, Excel, power point, Access…), MSP, Minitab, SPSS, Clementine
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • - مدل تعالی سازمان EFQM از شرکت توف نورد ایران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • امکان سنجی پروژه ها با استفاده از نرم افزار COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com