مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه غیر انتفایی عالی خزر / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۵
  پرشین ریس
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴
  پیشخوان دولت
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

  توضیحات: فعالیت اقتصادی در قسمت مالی اداری بازرگانی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۲
  اپال
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: متوسط
https://.com