مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  /دانشگاه تهران / معدل 18
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  دبیرستان کوشش منطقه ۳
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر جذابیت برند کارفرمایی در شرکت مپنا
 • 1394
  تدریس GMAT در موسسات اموزشی متعدد
 • 1393
  ویراستار علمی کتاب GMAT انتشارات،سنجش و دانش

پروژه ها

 • 1394
  شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر جذابیت برند کارفرمایی در شرکت مپنا
  پژوهشگر
 • 1393
  تدوین پلن بازار یابی شرکت فن نیرو
  تحلیلگر رقبا
 • 1391
  آسیب شناسی و تدوین برنامه بهبود شرکت رویه کاران تبریز
  عضو تیم آسیب شناسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بسکتبال
 • سینما و تئاتر
 • انجمن های علمی منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • expert choice
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی آموزشی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com