مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش ژئوتکنیک /دانشگاه امیرکبیر / معدل 14.4

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  بیمه کارآفرین
  بازاریابی و فروش/ مشاور بیمه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله در زمینه مقایسه عملکرد شاتکریت با الیاف فولادی و پلیمری حضور در کنفرانس مهندسین ژئوتکنیک و کارگاه های آن حضور در مسابقات بتن ACI
 • 1395
  مقاله مربوط به مقایسه عملکرد شاتکریت مسلح شده به الیاف فولادی و پلیمری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار تیمی و مهندسی به خصوص در زمینه ژوتکنیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: اتوکد
 • Etabs & Safe
  80% Complete
  عنوان مدرک: etabs , safe
 • آباکوس(ABAQUS)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com