مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
  گرایش مهندسی شیمی /دانشگاه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / معدل 17.3
 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت /دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / معدل 17.14

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی استیم
  مهندسی نفت/معدن/ سرپرست واحد هیدروتست
 • مهر ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
  مهندسی شیمی/ کارشناس دفتر فنی
 • شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۲
  شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا
  مهندسی شیمی/ کارشناس دفتر فنی

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • NAVISWORKS
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com