مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسي نرم افزار
  /دانشگاه دماوند

دانش تخصصی

 • MCSA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SharePoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Vmware workstation
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux OS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCSA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم ارزیابی امنیتی و تست نفوذ (CEH)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار کدنویسی صفحات وب (PHP)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SharePoint
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Administering Windows Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe After Effects
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com