مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی فیزیک
  گرایش فیزیک /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  لیرزسرا
  مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ مدیر عامل

  توضیحات: راه اندازی بستر لازم برای رشد کسب و کار آموزشی لیزرسرا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com