مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1/2

ابزار و نرم افزار

 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1/2
https://.com