مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1386 تا 1390
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش تولید صنعتی /دانشگاه صنعتی ارومیه / معدل 16

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۲ تا هم اکنون
    استیل البرز
    مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و سیستم ها
https://.com