مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه کارون / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت شاتل
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ پشتیبان فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: mcsa2012-ccna-wireshark-voip-monitoring-mikrotik

ابزار و نرم افزار

 • -Kaspersky Security Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: mcsa2012-ccna-wireshark-voip-monitoring-mikrotik
https://.com