مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی
  گرایش تکثیر و پرورش آبزیان /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 17
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  گرایش شیلات /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 16

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com