مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  دکتری کنترل بیولوژیک
  گرایش بیماری شناسی گیاهی /دانشگاه تهران / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  دانشگاه پیام نور
  ایمنی و محیط زیست/ هیات علمی

افتخارات

 • رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد-
  پوستر و مقاله برتر کنگره گیاهپزشکی-کرمانشاه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علایق فرهنگی و هنری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • enetic Engineering (مهندسی ژنتیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی ژنتیک-شرکت ایده سازان زیستی زاگرس- دانشگاه رازی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • enetic Engineering (مهندسی ژنتیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی ژنتیک-شرکت ایده سازان زیستی زاگرس- دانشگاه رازی
https://.com