مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1388
    کارشناسی مهندسي منابع طبيعي
    گرایش شيلات /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تالش
https://.com