مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه پیام نور بجنورد / معدل 14
 • 1388 تا 1391
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  بسیج
  حقوق/ نماینده حقوقی

  توضیحات: از سال90 با دفتر حمایت حقوقی وقضایی از ایثارگران بسیجان دادگستری و پدادسرای بجنورد بصورت افتخاری ونمام وقت شده امکه حاصل ان -1اعلام وکالت وپیبگیری پرونده های افراد تحت حمایت ک بالغ بر 100 فقره منتج به رای ده است-2 تعداد بیشماری مشاوره وتنظیم دادخواست وشکواییه ودرخواست های قضایی وپیگیری انان -3سعی در صلح وسازش قبل از طرح دعوی یا حین پیگیری که بالغ بر 30 پرونده را به سازش ختم نموده ام.4-شرکت بدون دستمزد در پروند ه های خانواده بعنوان داوربرای افراد حت پوششدفتر حمایت ویا افرادیکه هزینه داور را ندارند 15 فقره -5 هماری در دفتر وکالت و موسسه حقوقی ب مدت 2 سال

افتخارات

 • 1395
  دارای تقدیرنامه ازبسیج
 • 1393
  شرکت در دورهفعال به کادر واخذگواهی کادر بسیج
 • 1385
  عضو شدن در بسیج بعنوان عضو فعال وهمکاری با ان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شرکت در انتخابات مجلس بعنوان ناظروماموربسیج سر صندوق رای ودریافت لوح تقدیر
 • -1در دوران دبیرستان در طرح بسیج سازندگی 45روز شرکت نموده ام و-2درسال 85با همکاری فرمانده پایگاهرسول اکرم روستای حصارحسینی اقدام به ایجاد پایگاه وجذب ساکنین روستاوهمکاری موثر با پایگاه ومسول امور فرهنگی وتشکیل کلاس های تفریحی وعقیدتی ازجمله طرح حلقه صالحین.-3-همکری افتخاری با دفتر حمایت از سال 90وادامه دارد.4-عضوفعال بسیج حقوقدانان5-همکاری با بسیج حقوقدانان برای مشاوره به مراجعه کنندگان در غرفه های فرهنگی بسیج در بش قارداشش وشهر بازی.6- اخذ گواهی فعال ب کادر 6-حضور بعنوان انتطامات از طرف بسیج در صندوق رای مجلس.7- عضو سابق تیم هندبال شهرستان بجنورد.

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com