مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه ازاد تهران غرب
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه ازاد رباط کریم

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت خاتم فورج
  مهندسی صنایع/ کنترل کیفیت و برنامه ریزی
 • خرداد ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  شرکت ساختمانی
  مهندسی صنایع/ کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کامل کنترل پروژه
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره کامل کنترل پروژه
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com