مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی روانشناسي
  گرایش باليني /دانشگاه ازاد كرج

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  بيمه
  بيمه دي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com