مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش فرهنگی هنری /دانشگاه سوره / معدل 15.7
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۵
  گروه تبلیغاتی گسترش
  بازاریابی و فروش/ سرپرست امور نمایشگاه ها
 • آذر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  گروه تبلیغاتی گسترش
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس تحقیقات بازار
 • اسفند ۱۳۹۲ تا آذر ۱۳۹۴
  شرکت نرم افزاری سورنا
  مسئول دفتر/ مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴
  شرکت نرم افزاری سورنا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ سرپرست امور نمایشگاه ها
 • آذر ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۲
  امداد رایانه زاگرس
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و بازار یابی
 • شهریور ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۰
  امداد رایانه زاگرس
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

دانش تخصصی

 • ماکروسافت آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت مذاکره رو در رو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات پیشرفته اینترنتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارایه کنفرانس و آماده سازی سمینار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام کارهای گروهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ماکروسافت آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت مذاکره رو در رو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحقیقات پیشرفته اینترنتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ارایه کنفرانس و آماده سازی سمینار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • انجام کارهای گروهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com