مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه تهران
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت اکتشاف و حفاری انرژی گستر پارس
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس توسعه منابع انسانی
 • خرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  آرمان رویان عصر
  بازاریابی و فروش/ مدیر فروش و بازاریابی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اشنایی با مدل های شایستگی و تدوین الگوی شایستگی و همچنین آشنایی با زیر سیستم ها و فرآیندهای منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اشنایی با مدل های شایستگی و تدوین الگوی شایستگی و همچنین آشنایی با زیر سیستم ها و فرآیندهای منابع انسانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com