مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش عمومی /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 17.52
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه نوشیروانی بابل(روزانه) / معدل 15.72

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  طراحی مهندسی پادرای طرح
  مهندسی برق/ کارشناس برق
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  تعمیر و انتقال نیروی شمال
  مهندسی برق/ کارشناس برق

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • صنایع دستی
 • نقاشی
 • بدنسازی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com