مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی علوم سیاسی
    /دانشگاه دانشگاه تهران

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com